Actueel > Nieuws

Geen activiteiten in seizoen 2020-2021

Wij volgen het besluit van de drie Kerkraadse carnavalsverenigingen, Karnevalsvereniging Burgerlust, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain en Vasteloavends Verain Kirchroa-West om in het aankomende carnavalsseizoen 2020-2021 geen activiteiten te organiseren vanwege de corona pandemie. De volksgezondheid is en blijft het allerbelangrijkste.

Er worden geen zittingen georganiseerd, geen prinsen geproclameerd, geen bezoeken afgelegd door de Raden van 11 en er zullen geen optochten trekken. Er komen ook geen alternatieven.

We hopen in het najaar van 2021 weer te kunnen vervolgen met alle activiteiten van het seizoen 2021-2022.


Frans Duijsens overleden

Ons bereikte het bericht dat ons lid, Frans Duijsens, na een jarenlang gevecht met zijn gezondheid overleden is. Enkele jaren geleden dacht hij dat het onder controle was maar dat was helaas maar schijn. We zagen hem steeds verder achteruit gaan, ondanks zijn wil om te overleven.

Een fantastisch iemand is ons ontnomen. Frans was Prins van de Sjtaater Tröate in 2006 en is nadien steeds lid gebleven. In 2018 werd aan hem de “Orde van de Sjtaat” overhandigd.

We wensen Rita en familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.


Lintje voor drager “Orde van der Sjtaat” 2017, Lucie van de Meerakker

Ordedrager Lucie van de Meerakker is door de koning benoemd als “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.
Zij heeft in 2003 de liefdadigheidsorganisatie stichting “Kerkrade Leeft Kerkrade Geeft” opgericht. Samen met een team van vrijwilligers werden er activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen om zo wensen te vervullen voor (terminaal) zieken. Verder is zij actief geweest als presentator van diverse korpsen tijdens wedstrijden van het WMC. Ook is zij voorzitter van de politieke partij Burgerbelangen Kerkrade.

Proficiat!


Ben Berends overleden

Ons erelid en drager van de “Orde van de Sjtaat” 2015, Ben Berends is op zondag 12 april overleden. Wij wensen de familie veel sterkte in deze tijd.


Prins Perry I geproclameerd als Prins 2020

Prins Perry I van de Sjtaater Tröate

Op vrijdag de 31e januari is in ’t Sjtaater Hoes te Terwinselen de 37e Carnavalsavond gehouden van de Sjtaater Tröate. Om 20.11 uur werd de zitting geopend met de opkomst van Prins Wim III en de Raad van 11. Het hele artikel lezen »


Prinsensoiree 2020

Zaterdag 8 februari 2020 in ‘t Sjtaater Hoes. Aanvang interne huldiging: 19.30 uur. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom. Het hele artikel lezen »


Orde van d’r Sjtaat 2020

Uitreiking “Orde van d’r Sjtaat 2020”. Het hele artikel lezen »


Entreeprijs Zietsoeng

De entreeprijs is zowel in de voorverkoop als aan de avondkassa gelijk, € 13,50.

Voor groepen hanteren we een speciaal tarief.

Bij aankoop van 10 én meer kaarten kosten ze € 11,00 per stuk!!


Privacy Policy website

Op deze website staan foto’s die gemaakt zijn op door ons georganiseerde activiteiten met als doel een impressie te geven van de sfeer en beleving hiervan. De foto’s worden alleen hier gepubliceerd en niet gebruikt of doorgegeven voor andere doeleinden.

Het is natuurlijk ondoenlijk om iedereen toestemming te vragen voor het maken en publiceren van al deze foto’s. Als iemand herkenbaar in beeld is gebracht, is dat in principe een persoonsgegeven. Echter als men een onevenredige inspanning moet leveren om die persoon te identificeren is er geen sprake meer van een persoonsgegeven. De AVG wet is dan niet van toepassing en is er geen toestemming nodig voor het maken en publiceren van de foto.

Bovendien valt door de creativiteit van de fotograaf het maken van de foto onder de vrijheid van meningsuiting en is er sprake van gerechtvaardigd belang.

Mocht u toch foto’s of andere persoonsgegevens op onze website zien waar u het niet mee eens bent, bent u natuurlijk altijd vrij daar bezwaar tegen te maken. Neem dan met ons contact op.


Privacy Policy leden

Het CC de Sjtaater Tröate doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679.

  • Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door ons verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en het uitvoering geven van het lidmaatschap.
  • Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de persoonlijke, mondelinge dan wel schriftelijke, toestemming per e-mail of document.
  • Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • De gegevens worden door ons opgeslagen gedurende de looptijd van het lidmaatschap.
  • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  • U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering en de verwerking van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Oudere berichten lezen »

Onze hoofdsponsoren:

Onze sponsoren: