Actueel > Nieuws

Lintje voor Fred in de Braekt

Fred is al meer dan vijftig jaar penningmeester van personeelsvereniging De Schakel. Ook is hij zeer actief voor de Ieëre Road Vasteloavends Verain Kirchroa-West (VVKW). Hij verzorgt al ruim tien jaar het programma van de herrezietsoeng en was hij secretaris van de Ieëre Road VVKW. Als bestuurslid, lid activiteitencommissie en penningmeester van mannenkoor David regelde hij vele activiteiten, zoals concertreizen.

Van harte proficiat!


Prins Patrick I

Prins Patrick I van de Sjtaater Tröate

Op vrijdag de 27e januari is in ’t Sjtaater Hoes te Terwinselen de 38e Carnavalsavond gehouden van de Sjtaater Tröate. Om 20.11 uur werd de zitting geopend met de opkomst van Prins Perry I en de Raad van 11. Het hele artikel lezen »


Prinsensoiree 2024

Zaterdag 27 januari 2024 in ‘t Sjtaater Hoes.
Aanvang interne huldiging: 19.30 uur. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom. Het hele artikel lezen »


Privacy Policy website

Op deze website staan foto’s die gemaakt zijn op door ons georganiseerde activiteiten met als doel een impressie te geven van de sfeer en beleving hiervan. De foto’s worden alleen hier gepubliceerd en niet gebruikt of doorgegeven voor andere doeleinden.

Het is natuurlijk ondoenlijk om iedereen toestemming te vragen voor het maken en publiceren van al deze foto’s. Als iemand herkenbaar in beeld is gebracht, is dat in principe een persoonsgegeven. Echter als men een onevenredige inspanning moet leveren om die persoon te identificeren is er geen sprake meer van een persoonsgegeven. De AVG wet is dan niet van toepassing en is er geen toestemming nodig voor het maken en publiceren van de foto.

Bovendien valt door de creativiteit van de fotograaf het maken van de foto onder de vrijheid van meningsuiting en is er sprake van gerechtvaardigd belang.

Mocht u toch foto’s of andere persoonsgegevens op onze website zien waar u het niet mee eens bent, bent u natuurlijk altijd vrij daar bezwaar tegen te maken. Neem dan met ons contact op.


Privacy Policy leden

Het CC de Sjtaater Tröate doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679.

  • Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door ons verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en het uitvoering geven van het lidmaatschap.
  • Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de persoonlijke, mondelinge dan wel schriftelijke, toestemming per e-mail of document.
  • Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • De gegevens worden door ons opgeslagen gedurende de looptijd van het lidmaatschap.
  • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  • U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering en de verwerking van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Oudere berichten lezen »

Hoofdsponsoren

Sponsoren