Privacy Policy leden

Het CC de Sjtaater Tröate doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679.

  • Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door ons verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en het uitvoering geven van het lidmaatschap.
  • Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de persoonlijke, mondelinge dan wel schriftelijke, toestemming per e-mail of document.
  • Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • De gegevens worden door ons opgeslagen gedurende de looptijd van het lidmaatschap.
  • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  • U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering en de verwerking van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!Onze hoofdsponsoren:

Onze sponsoren: