Privacy Policy website

Op deze website staan foto’s die gemaakt zijn op door ons georganiseerde activiteiten met als doel een impressie te geven van de sfeer en beleving hiervan. De foto’s worden alleen hier gepubliceerd en niet gebruikt of doorgegeven voor andere doeleinden.

Het is natuurlijk ondoenlijk om iedereen toestemming te vragen voor het maken en publiceren van al deze foto’s. Als iemand herkenbaar in beeld is gebracht, is dat in principe een persoonsgegeven. Echter als men een onevenredige inspanning moet leveren om die persoon te identificeren is er geen sprake meer van een persoonsgegeven. De AVG wet is dan niet van toepassing en is er geen toestemming nodig voor het maken en publiceren van de foto.

Bovendien valt door de creativiteit van de fotograaf het maken van de foto onder de vrijheid van meningsuiting en is er sprake van gerechtvaardigd belang.

Mocht u toch foto’s of andere persoonsgegevens op onze website zien waar u het niet mee eens bent, bent u natuurlijk altijd vrij daar bezwaar tegen te maken. Neem dan met ons contact op.Onze hoofdsponsoren:

Onze sponsoren: