Ben Berends: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Afgelopen vrijdag heeft ons lid Ben Berends van burgemeester Jos Som een koninklijke onderscheiding ontvangen, evenals zijn vrouw Leny. Beiden zijn onderscheiden met het lintje behorend in de categorie, “Lid in de Orde van Oranje Nassau”.
Van harte proficiat!

Hieronder de motivatie zoals door de gemeente afgegeven.
De heer Berends is actief als vrijwilliger voor Muziekvereniging ‘Sint Callistus’ in Terwinselen, waarbij hij achtereenvolgens de functies van penningmeester en voorzitter bekleedde.
Ook was hij initiatiefnemer van verenigingsblad ‘De Bazuin’, waarvan hij sinds de oprichting redacteur was. De heer Berends verricht tegenwoordig nog altijd vrijwilligerswerk voor de vereniging. Zo is hij sinds 1984 lid van het Carnavals Comité.

Vanaf 1990 is de heer Berends ook actief als vrijwilliger bij wijkzorgcentrum Firenschat. Hij zet zich in voor de bewonersbelangen, organiseert activiteiten en verzorgt de carnavalsviering in het zorgcentrum.

Dhr. Berends is sinds 1990 vrijwilliger bij het W.M.C. Hij organiseert de verkoop van de programmaboeken en is lid van de werkgroep kaartverkoop en financiën.

Verder is hij sinds 1978 actief lid van de Eerste Kerkraadse Filatelisten Vereniging. Daarbij bekleedde hij van 1993 tot voor kort de functie van secretaris.

Mevrouw Berends-Crutzen verricht al vanaf 1990 vrijwilligerswerk voor wijkzorgcentrum Firenschat in Kerkrade. Verder was zij van 1979 tot 1999 lid van het activiteitencomité Unidaco van Muziekvereniging Sint Callistus in Terwinselen. Zij organiseerde de rommelmarkten en diverse activiteiten voor de vereniging.Onze hoofdsponsoren:

Onze sponsoren: