Prins Perry I geproclameerd als Prins 2020

Prins Perry I van de Sjtaater Tröate

Op vrijdag de 31e januari is in ’t Sjtaater Hoes te Terwinselen de 37e Carnavalsavond gehouden van de Sjtaater Tröate. Om 20.11 uur werd de zitting geopend met de opkomst van Prins Wim III en de Raad van 11.

Vooraf was het publiek reeds opgewarmd door sjpaskapel de “Koete Loemele”. Het openingswoord werd gedaan door President Math Paffen waarna de Sjtèchneëlsjer het programma openden.

Hierna kwam de uitreiking van de “Orde van d’r Sjtaat”. Dit jaar is de keus gevallen op Nelly De Jong. Binnen de wijk bekend voor haar vele vrijwilligerswerk bij een aantal stichtingen en verenigingen in Kerkrade-West.

Buuttereedner “Ton Laeven” mocht verder met het programma met aansluitend de abdicatie van Prins Wim III. Het was echter niet lang wachten totdat de nieuwe hooglustigheid tevoorschijn kwam. Er stond een kleurig gemaakt toverdoosje, versierd met het Callistus logo, klaar op de bühne. Na het aftellen sprong de deksel open en kwam de nieuwe prins tevoorschijn, “Prins Perry I”.

Prins Perry I (Franssen) is 22 jaar en woont nog bij zijn ouders in Heerlen. In zijn dagelijkse leven is hij chauffeur bij “Distro Transport”. Zijn hobby is muziek maken. Hij speelt melodisch slagwerk en is dan ook allround muzikant bij Odeon Terwinselen. Maar er blijft ook nog tijd over voor zijn vriendin Alina.

Na het overhandigen van de bijbehorende eretekens volgden de felicitaties van “d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verein” met het 36-er Regiment, “Vasteloavends Verein Kirchroa West” en d’r “Ouwe Voesbalsjong”.

Hierna werd het programma voortgezet door “Katja Henz”. Al haar LVK finale liedjes werden ten gehore gebracht en ze kreeg het publiek goed in beweging. Het laatste uurtje was voor de groep “Tiroler Ohne Berge” die een fantastisch stukje blaasmuziek ten gehore brachten.

Afgesloten werd de zitting met de prinsendans en na afmars van Prins Perry I en de Raad van 11 is er nog menig uurtje doorgevierd met muziek van Marvin Entertainment.

Zaterdag 8 februari is er in het Sjtaater Hoes vanaf 20.00 uur een gezellig carnavalssoiree waar gelegenheid is om de prins te feliciteren. Dan zal de nieuwe prins zijn foto ook toevoegen aan de prinsengalerij. Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd.Onze hoofdsponsoren:

Onze sponsoren: