Prins Peter II geproclameerd als Prins 2015

Prins Peter II van de Sjtaater Tröate

Afgelopen vrijdag de 23e januari is in ’t Sjtaater Hoes te Terwinselen de 32e Carnavalsavond gehouden van de Sjtaater Tröate. Voor de zitting werd het publiek al in “stimmung” gebracht door muziek van “Sjpaskapel de Trekzek”. Stipt om 20.11 uur werd door hun Prins Paul I en de Raad van 11 onder begeleiding van het Tröate lied de zaal in gebracht. President Math Paffen heeft daarna de zitting geopend.

Er werd begonnen met de uitreiking van de “Orde van der Sjtaat”. Dit jaar was uitverkozen de heer Ben Berends. Hij vervult een vrijwilligers functie bij Wijkzorgcentrum Firenschat, het WMC en Muziekvereniging Sint Callistus. Verder is hij actief lid van de EKFV, Eerste Kerkraadse Filatelisten Vereniging, en Carnavals Comité de Sjtaater Tröate.

Na de abdicatie van Prins Paul I was het de beurt aan het drietal komieken van “Trio Ôngeplök”.
In een mengeling van imitaties, kolder en eigen gemaakte liedjes werden diverse personen en situaties op de korrel genomen. Zij wisten met spitsvondige humor zelfs gevoelige zaken aan de orde te brengen.

Vervolgens kwamen de Trekzek wederom op het podium. Tijdens het spelen van het Troate lied ging men in polonaise door de zaal en kwamen uit diverse hoeken opeens andere muzikanten met instrument tevoorschijn die spontaan begonnen mee te spelen en al musicerend in de polonaise meetrokken door de zaal. Op het einde bleek dat er zich tussen deze muzikanten ook eentje bevond die vermomd was en onherkenbaar bleek. Het kon niet anders, dat moest de nieuwe Prins zijn.
De President bedankte de Trekzek en muzikanten voor het binnenhalen van deze persoon. En na aftellen en het afnemen van zijn vermomming kwam de nieuwe hooglustigheid tevoorschijn, Prins Peter II.

Prins Peter II (Kokkelkoren) is 65 jaar en met partner Jozefien woonachtig in Voerendaal waar hij al 45 jaar lang een eigen rijschool heeft. Hij is fervent muzikant en speelt bij “Sint Callistus Terwinselen”, “Sint David Voerendaal” en het “Zuid Limburgs Hoornensemble”. Zijn grootste passie zijn echter zijn kleinkinderen, Danae en Guus, van dochter Cindy en haar man Harold. Als er nog vrije tijd over is speelt hij ook nog tennis bij TVV, “Tennis Vereniging Voerendaal”.

Na de felicitaties van “d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verein”, “Ouwe Voesbalsjong”, “Vasteloavends Verein Kirchroa West” en de “Postbuulen” was het tijd voor de grote finale.

Het welbekende duo “La Bamba” heeft geen verdere uitleg nodig. Al negen keer in de finale van het LVK met in 2013 de eerste plaats. Vol enthousiasme ging het met de eigen gemaakte vasteloavend krakers van sjoenkele tot feestpolka.

Vervolgens was de beurt aan “Claudia Ansel”. Een Schlagerzangeres die haar hart verpand heeft aan de Duitse Schlager muziek en bekend is van radio en TV .

Het laatste optreden was van de instrumentale groep “Wahnsinn”. Negen ras muzikanten, welke als een orkaan over het publiek denderden. Het ging van Volkstümlich, Schlager, Polka en Steirisch, van Apres-ski tot Feestmuziek, van Polka tot Golden Oldie. Alle remmen gingen los.

De zitting werd afgesloten door de prinsendans. Na afmars van Prins Peter II en de Raad van 11 is er nog menig uurtje doorgevierd.

artiesten 2015Onze hoofdsponsoren:

Onze sponsoren: